Revisjonsprosjektet

Det går for tida føre seg eit omfattande arbeid med å oppdatere innhaldet i Bokmålsordboka og Nynorskordboka. I perioden 2018–2024 går ei gruppe redaktørar gjennom begge ordbøkene frå a til å. Dei viktigaste oppgåvene er å få inn nye ord og tydingar, passe på at innhaldet er i tråd med språkbruken i dag, og gjere utvalet av ord likare i dei to ordbøkene. Meir informasjon finn du på nettsida til Revisjonsprosjektet.

Noverande redaksjon for Bokmålsordboka og Nynorskordboka:

 • Anne Engø, redaktør 2018–2024
 • Marita Kristiansen, redaktør 2020–2021
 • Gunn Inger Lyse, redaktør 2018–2024
 • Mikkel Ekeland Paulsen, stipendiat 2019–2023
 • Margunn Rauset, prosjektleiar 2018–2024
 • Kjersti Sørum Mjelde, stipendiat 2024–2028
 • Bente Selback, redaktør 2018–2024
 • Kari-Anne Selvik, redaktør 2018–2024
 • Klara Sjo, redaktør 2020–2024
 • Marie Lund Stokka, redaktør 2020
 • Terje Svardal, redaktør ved Språksamlingane

Kvalitetskontrollørar i Språkrådet:

 • Sturla Berg-Olsen, seniorrådgjevar
 • Knut E. Karlsen, seniorrådgjevar
 • Ålov Runde, seniorrådgjevar
 • Dagfinn Rødningen, seniorrådgjevar

Denne sida har blitt utforma av utviklarar på IT-avdelinga ved Universitetet i Bergen og Språksamlingane:

 • Sawrav Chowdhury, overingeniør, IT-avdelingen
 • Henrik Askjer, overingeniør, Språksamlingane
 • Eirik T. Gullaksen, overingeniør, IT-avdelinga
 • Paul Meurer, senioringeniør, Språksamlingane
 • Silje Scholl, avdelingsingeniør, IT-avdelinga 2022
 • Nils Øverås, overingeniør, IT-avdelinga
 • Ole Voldsæter, overingeniør, IT-avdelinga 2019–2021

Netlife har gjennomført brukarundersøkingar og utarbeidd designskisser til ordbøkene.no.