Opphavsrett

Innhaldet i Bokmålsordboka og Nynorskordboka ligg ope tilgjengeleg for nedlasting. Det kan brukast til kva formål som helst, inkludert kommersielle, i samsvar med gjevne vilkår. Les meir om den opne lisensen her.

Informasjonen i bøyingstabellane i Bokmålsordboka og Nynorskordboka er henta frå Norsk ordbank. Ordbanken er ein leksikalsk database for bokmål og nynorsk med informasjon om ordklasse og normert bøying for langt fleire ord enn dei som er oppslagsord i standardordbøkene. Norsk ordbank ligg tilgjengeleg for nedlasting hos Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket under lisensen CC-BY.

Les meir om korleis du kan sitere ordbøkene