Historikk

Bokmålsordboka og Nynorskordboka vart først gjevne ut i 1986, produsert gjennom eit samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Norsk språkråd, og seinare har dei kome i fleire utgåver. I trykt form er Bokmålsordboka og Nynorskordboka store eittbinds ordbøker. Dei viser skrivemåtar og bøying som alltid er i tråd med dei gjeldande normene. Vidare gjev ordbøkene opp tydingar, bruksdøme og korte etymologiar.

Her finn du fororda til dei trykte utgåvene og meir informasjon om tidlegare ordbokredaktørar og arbeidet med ordbøkene ved Universitetet i Oslo.

Universitetet i Bergen og Språkrådet kjem ikkje til å publisere fleire trykte utgåver av standardordbøkene.

Dersom du ønskjer å bruke den første versjonen av ordbøkene.no, finn du denne på v1.ordbokene.no.