Enkelt søk |

7 treff. Ytterlegare søkjeforslag tilgjengelege

Nynorskordboka 7 oppslagsord

for 1, fòr

substantiv hokjønn

Opphav

norrønt for

Tyding og bruk

 1. pløgd eller graven renne i åker
  Døme
  • lage forer i åkeren
 2. lang og smal grop;
  djup rukke
  Døme
  • djupe forer i marka
 3. fordjuping, linje i andletet;
  Døme
  • ha djupe forer under auga

fôr 1, for 2

substantiv inkjekjønn

Opphav

norrønt fóðr; truleg samanheng med

Tyding og bruk

 1. mat til husdyr
  Døme
  • økologisk fôr;
  • kyrne skal ha mykje fôr;
  • samle fôr;
  • bruke fiskeavfall til fôr
 2. porsjon med fôr (1, 1)
  Døme
  • to fôr om dagen
 3. det å fôre eit husdyr om vinteren
  Døme
  • setje bort kua på fôr

for 4, fór 5

adjektiv

Opphav

truleg av fort (2

Tyding og bruk

med høg fart;
 • brukt som adverb
  • gå forare;
  • springe forare og forare

fôr 2, for 4

substantiv inkjekjønn

Opphav

norrønt fóðr, frå lågtysk; samanheng med futteral

Tyding og bruk

 1. tøylag på innsida av klesplagg
  Døme
  • fôret har losna;
  • sy fôr i jakka
 2. lag med papir på innsida av til dømes ein konvolutt
  Døme
  • konvoluttar med og utan fôr

for 7

konjunksjon

Tyding og bruk

 1. jamstillande konjunksjon ved grunn, årsak (svarer til fordi)
  Døme
  • han låg, for han var sjuk
 2. understillande konjunksjon;
  Døme
  • takk for du sa det
  • for at
   • du har fått vitet for du skal bruke det

for 6

preposisjon

Opphav

norrønt fyr, fyrir; jamfør føre (3

Tyding og bruk

 1. Døme
  • stå for døra;
  • stå for tur;
  • midt for nasen på dei;
  • stire fram for seg;
  • halde for nasen;
  • liggje for døden;
  • for bordenden;
  • ha for handa;
  • møte for retten;
  • bind for auga;
  • suse for øyra;
  • det svartna for auga
  • brukt som adverb
   • sjå seg for;
   • ta seg for
 2. i høve til
  Døme
  • aust for elva;
  • sør for Stad;
  • til side for målet;
  • til høgre for vindauget
 3. til støtte eller gagn for
  Døme
  • er du for eller imot?
  • eg er for å gå dit;
  • tale for noko;
  • streve for noko;
  • leve og ande for jobben;
  • til forsvar for freden;
  • svare for seg;
  • kan du vaske bordet for meg?
  • eg har rydda for deg
 4. med omsyn til;
  når det gjeld
  Døme
  • godt for helsa;
  • det er viktig for mora;
  • dette blir vanskeleg for meg;
  • det same gjeld for alle;
  • vere blind for farane;
  • til glede for dei;
  • gjere det lett for kvarandre;
  • for moro skuld;
  • gå tom for bensin;
  • passe seg for ulven;
  • ord for dagen
 5. med føremål om
  Døme
  • leggje seg for å kvile;
  • gå heim for å ete;
  • delta for å vinne;
  • dra til fjells for å gå på ski;
  • gå på skulen for å lære;
  • kjøpe kake for å feire;
  • ringje for å spørje om råd
 6. på grunn av
  Døme
  • vere kjend for bøkene sine;
  • få straff for noko;
  • ikkje sove for bråket;
  • kva græt du for?
 7. som er meint for, tiltenkt
  Døme
  • fysikk for grunnskulen;
  • politikk for folk flest;
  • stønad for sjuke;
  • tankar for ei anna tid
 8. sett ut ifrå, i relasjon til;
  med tanke på
  Døme
  • vere klok for alderen;
  • det er kaldt for årstida
 9. ved tildeling av eigenskap eller identitet;
  Døme
  • døype guten for Ola;
  • ta for god fisk;
  • gje seg ut for rikmann;
  • rekne for intelligent;
  • finne for godt å reise;
  • ha for vane;
  • for eksempel;
  • seie for visst
 10. i uttrykk for måte eller reiskap
  Døme
  • grave for hand;
  • jobbe for eiga maskin;
  • liggje for anker;
  • gå for full fart
 11. i uttrykk for tid
  Døme
  • for lenge sidan;
  • for to år sidan;
  • dei drog for to minutt sidan
 12. i uttrykk for rekkjefølgje
  Døme
  • for det første;
  • for tredje gong;
  • steg for steg;
  • time for time
 13. i uttrykk for pris eller vederlag;
  Døme
  • 100 kroner for jakka;
  • betale fleire tusen kroner for billetten;
  • det er dyrt for eit teppe;
  • ikkje for alt i verda
 14. mest i faste uttrykk: i staden for
  Døme
  • få steinar for brød;
  • rette bakar for smed;
  • få syn for segn
 15. i spørjesetningar
  Døme
  • kva for hus er dette?
  • kva for nokon?
  • kva for ein sykkel har du?
 16. i utrop:
  Døme
  • for eit vêr!
  • for ein triveleg person!
  • no kjem du her, for pokker!
  • for svarte svingande!
 17. brukt som adverb: altfor (1), i overkant
  Døme
  • kjøpe for mykje mat;
  • reint for gale;
  • halde seg for god til slikt;
  • ikkje vite for vel;
  • sove for lenge;
  • det er for seint no;
  • det kjem for få folk;
  • det er for langt å gå

Faste uttrykk

 • for det om
  fordi om, jamvel om
  • eg kan vel dra for det om du blir heime?
 • for det

f.o.r., for 7

adverb

Opphav

forkorting for engelsk free on rail

Tyding og bruk

i handel: fritt fram til jernbane, utan kostnad for kjøpar;
jamfør cif og fob
Døme
 • levere vara f.o.r.

Fann du ordet du leita etter?