Artikkelside

Nynorskordboka

ytre 2

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet (gradbøyning)
gradbøying
komparativsuperlativ
ubunden form
superlativ
bunden form
ytreytstytste

Opphav

norrønt ýtri

Tyding og bruk

 1. som er, ligg lengst ute, lengst frå sentrum;
  òg: som ligg nærmare havet eller havstranda
  Døme
  • rive av det ytre bordlaget;
  • i dei ytre byområda;
  • dei ytre delane av fylket;
  • på ytre sida;
  • fare ytre leiaskipsleia lengst ut mot havet
  • i fotball:
   • spele ytre venstre (høgre)spele ving;
   • ein ytre planetplanet som har bana si utanfor jordbana
 2. som gjeld, vedkjem overflate, utside eller utsjånad;
  òg: som er audsynt, lett synleg;
  som gjeld, verkar sterkt utetter (men som ikkje femner om det eigenlege, vesentlege);
  Døme
  • eit ytre sår;
  • ytre brigde, former;
  • ytre ære;
  • mange legg lite vekt på slike ytre ting;
  • på det ytre planet;
  • det reint ytre ortografiske;
  • den ytre ramma for motivvalet;
  • det ytre i Tidemands kunstteknikken
 3. som har opphavet sitt i, samanheng med tilhøve utanfor eins eiga indre verd;
  som kjem, verkar utanfrå
  Døme
  • ytre påverknad;
  • ei ytre årsak;
  • ytre krefter;
  • ytre fiendar

Faste uttrykk

 • i det ytre
  å sjå til, tilsynelatande
 • ytre sekresjon
  i medisin: sekresjon til huda eller til eit av holromma i lekamen, til skilnad frå indre sekresjon