Artikkelside

Nynorskordboka

Ng

forkorting

Tyding og bruk

om eldre forhold: forkorting for skulekarakteren nokså godt