Artikkelside

Nynorskordboka

MT

forkorting

Tyding og bruk

forkorting for motortankskip