Artikkelside

Nynorskordboka

miniatyr-

i samansetjing

Tyding og bruk

førsteledd i ord som nemner noko som er svært lite, eller som er i lite format;