Artikkelside

Nynorskordboka

mindreårig

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
mindreårigmindreårigmindreårigemindreårige

Tyding og bruk

som ikkje har nådd myndig alder (eller ei anna aldersgrense fastsett ved lov)
  • brukt som substantiv:
    • det er forbode å selje alkohol til mindreårige