Artikkelside

Nynorskordboka

Milorg

substantiv ubøyeleg

Opphav

forkorting for namnet Militærorganisasjonen

Tyding og bruk

norsk militær motstandsorganisasjon som utgjorde hovudtyngda av heimestyrkane under andre verdskrig