Artikkelside

Nynorskordboka

menneskerettskonvensjon

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein menneskeretts­konvensjonmenneskeretts­konvensjonenmenneskeretts­konvensjonarmenneskeretts­konvensjonane

Tyding og bruk

mellomfolkeleg avtale som skal sikre menneskerettar
Døme
  • menneskerettskonvensjonen frå Europarådet