Artikkelside

Nynorskordboka

mangesidig, mangsidig

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
mangesidigmangesidigmangesidigemangesidige
mangsidigmangsidigmangsidigemangsidige

Tyding og bruk

som har mange eigenskapar eller femner om fleire fagområde;
allsidig
Døme
  • ein mangesidig kunstnar;
  • eit mangesidig yrke;
  • mangesidig verksemd