Artikkelside

Nynorskordboka

makro-

prefiks

Opphav

av gresk makros

Tyding og bruk

prefiks (1) i ord som uttrykkjer at noko er stort i storleik eller omfang;
motsett mikro-;