Artikkelside

Nynorskordboka

lysmast, ljosmast

substantiv hokjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ei ljosmastljosmastaljosmasterljosmastene
ei lysmastlysmastalysmasterlysmastene

Tyding og bruk

leidningsmast for elektrisk kraftleidning