Artikkelside

Nynorskordboka

Lg

forkorting

Tyding og bruk

om eldre forhold: forkorting for skulekarakteren ‘lite godt’