Artikkelside

Nynorskordboka

-lengs

adverb

Opphav

samanheng med lang (2 og langs

Tyding og bruk

som fer eller går føre seg i den leia som førsteleddet nemner;