Artikkelside

Nynorskordboka

leksikografisk

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
leksikografiskleksikografiskleksikografiskeleksikografiske

Tyding og bruk

som gjeld leksikografi