Artikkelside

Nynorskordboka

-kalibra

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
-kalibra-kalibra-kalibra-kalibra

Opphav

jamfør kaliber

Tyding og bruk

som har slikt kaliber som førsteleddet nemner;
i ord som finkalibra og grovkalibra