Artikkelside

Nynorskordboka

gregorsmess, gregorsmesse

substantiv hokjønn eller ubøyeleg
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ei gregorsmessgregorsmessagregorsmessergregorsmessene
ei gregorsmesse

Opphav

jamfør -mess

Tyding og bruk

minnedag for pave Gregor den store, 12. mars