Artikkelside

Nynorskordboka

-føttes

adverb

Opphav

av fot

Tyding og bruk

med slik fotstilling som førsteleddet seier;
i ord som andføttes