Artikkelside

Nynorskordboka

funksjonshemma, funksjonshemja

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
funksjonshemjafunksjonshemjafunksjonshemjafunksjonshemja
funksjonshemmafunksjonshemmafunksjonshemmafunksjonshemma

Tyding og bruk

som har nedsett funksjonsevne (og får livsførselen sin avgrensa på grunn av hindringar i omgjevnadene)
  • brukt som substantiv
    • funksjonshemma skal få lovfesta tilbod om brukarstyrt personleg assistanse