Artikkelside

Nynorskordboka

NS

forkorting

Tyding og bruk

  1. forkorting for Nasjonal Samling, det norske nazipartiet 1933–45
  2. medlem av NS
    Døme
    • han var NS under krigen