Artikkelside

Nynorskordboka

HMS

forkorting

Opphav

forkorting for helse, miljø og sikkerhet

Tyding og bruk

samlenemning for arbeid som ein gjer på ein arbeidsplass for å betre arbeidsmiljøet, som omfattar både fysisk, psykisk og sosiale tilhøve på arbeidsplassen og potensiell skade på det ytre miljøet, som forureining