Artikkelside

Nynorskordboka

logge ut/av

Tyding og bruk

avslutte samband med datamaskin, dataprogram eller liknande;
Sjå: logge
Døme
  • ho loggar av internett;
  • hugs å logge deg ut når du går frå kontoret