Artikkelside

Nynorskordboka

førstelinje, førsteline, fyrsteline, fyrstelinje

substantiv hokjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ei førstelineførstelinaførstelinerførstelinene
ei førstelinjeførstelinjaførstelinjerførstelinjene
ei fyrstelinefyrstelinafyrstelinerfyrstelinene
ei fyrstelinjefyrstelinjafyrstelinjerfyrstelinjene

Tyding og bruk

første teneste (2) som skjer i direkte kontakt med brukaren innan helsevesen og tenesteyrke
Døme
  • helsepersonell som jobbar i førstelinja har stor smitterisiko;
  • gje studentane ei felles førstelinje av bibliotek, informasjonstenester og IT-støtte