Artikkelside

Nynorskordboka

global dimming

Tyding og bruk

reduksjon av den samla mengda sollys som når fram til jordoverflata;
Sjå: dimming