Artikkelside

Nynorskordboka

AFP

forkorting

Tyding og bruk

forkorting for avtalefesta pensjon;
jamfør avtalefesta