Artikkelside

Nynorskordboka

livberge seg

Tyding og bruk

få tak i det ein treng for å berge livet;
Sjå: livberge
Døme
  • tene nok til å livberge seg og barna