Artikkelside

Nynorskordboka

Nobels fredspris

Tyding og bruk

årleg pris som Den Norske Nobelkomité deler ut til person eller gruppe som dei meiner har gjort mest for freden;
Sjå: fredspris