Artikkelside

Bokmålsordboka

logikk

substantiv hankjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
en logikklogikkenlogikkerlogikkene

Opphav

fra gresk , av logos ‘ord, tanke, fornuft’

Betydning og bruk

 1. gren av filosofien som studerer prinsippene for følgeriktig tenkning
  Eksempel
  • studere logikk
 2. (evne til) klar, følgeriktig tankegang
  Eksempel
  • det er en brist i logikken;
  • hvor er logikken?
 3. regelbundet sammenheng
  Eksempel
  • naturens indre logikk

Faste uttrykk

 • formal logikk
  del av logikken som ligger nær matematikken og som undersøker en argumentasjons gyldighet med utgangspunkt i den rent formale forbindelsen mellom leddene i argumentasjonen, for eksempel mellom premisser og konklusjon