Artikkelside

Bokmålsordboka

lekefelt, leikefelt

substantiv intetkjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
et leikefeltleikefeltetleikefeltleikefelterleikefeltaleikefeltene
et lekefeltlekefeltetlekefeltlekefelterlekefeltalekefeltene

Opphav

jamfør felt (2

Betydning og bruk

offentlig lekeplass med utstyr til allsidige aktiviteter for barn