Artikkelside

Bokmålsordboka

æresforplikte

verb
Bøyingstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å æresforplikteæresforplikteræresforpliktahar æresforpliktaæresforplikt!
æresforpliktethar æresforpliktet
Bøyingstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hunkjønn
intetkjønnbestemt formflertall
æresforplikta + substantiværesforplikta + substantivden/det æresforplikta + substantiværesforplikta + substantiværesforpliktende
æresforpliktet + substantiværesforpliktet + substantivden/det æresforpliktede + substantiværesforpliktede + substantiv
den/det æresforpliktete + substantiværesforpliktete + substantiv

Betydning og bruk

mest som adjektiv i perfektum partisipp:
Eksempel
  • være æresforpliktet til noeha som æresforpliktelse