Artikkelside

Bokmålsordboka

-ikk

substantiv hankjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
en -ikk-ikken-ikker-ikkene

Opphav

gjennom tysk -ik, fransk -ique og latin -icus; fra gresk -ikos

Betydning og bruk

suffiks særlig i substantiv som betegner et kunnskapsområde, en aktivitet eller et resultat av en aktivitet;