Artikkelside

Bokmålsordboka

-føttes

adverb

Opphav

av fot

Betydning og bruk

med slik fotstilling som førsteleddet angir;
i ord som andføttes