Artikkelside

Bokmålsordboka

geometrisk rekke

Betydning og bruk

matematisk rekke der forholdet mellom hvert ledd og det foregående er konstant, til forskjell fra aritmetisk rekke;