Artikkelside

Bokmålsordboka

BNP

substantiv hankjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
en BNPBNP-enBNP-erBNP-ene

Uttale

be-enpeˊ

Opphav

forkorting for bruttonasjonalprodukt

Betydning og bruk