Enkelt søk |

5 treff. Ytterligere søkeforslag tilgjengelige

Bokmålsordboka 3 oppslagsord

låg 1

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Opphav

norrønt lág; beslektet med ligge

Betydning og bruk

gammelt, nedfalt tre

låg 2

substantiv hankjønn

Opphav

norrønt lǫgr ‘vann, væske’

Betydning og bruk

uttrekk av planter;
Eksempel
 • koke en låg av pors, humle og vann

lav 2, låg 3

adjektiv

Opphav

av dansk lav, norrønt lágr; beslektet med ligge

Betydning og bruk

 1. som har liten høyde
  Eksempel
  • en lav bebyggelse;
  • et lavt gjerde;
  • lave åser;
  • han er lavere enn kameraten
 2. som står eller er stilt langt nede
  Eksempel
  • lav sol;
  • nede på det laveste nivået
  • brukt som adverb:
   • ligge lavt med hodet;
   • fly lavt
 3. som ligger langt nede på toneskalaen;
  dyp, mørk
  Eksempel
  • lave toner
  • brukt som adverb:
   • sangen går lavt i bassen
 4. om lyd: dempet, svak
  Eksempel
  • en lav mumling
  • brukt som adverb:
   • snakke lavt
 5. som er liten i tall eller verdi
  Eksempel
  • et lavt tall;
  • lave renter;
  • lav kurs;
  • lave priser;
  • lønnen er for lav;
  • lav temperatur;
  • holde lav fart;
  • salget ble lavere enn budsjettert;
  • de lavere klassetrinnene
  • brukt som adverb:
   • lavest mulig skatt
 6. som er langt nede på en viss målestokk
  Eksempel
  • på et historisk lavt nivå;
  • offiserer av lavere grad;
  • lavere samfunnslag;
  • lavere organismer
 7. simpel, ufin
  Eksempel
  • lave drifter;
  • lav komikk

Faste uttrykk

 • ha lave tanker om noe/noen
  tro vondt om og ha små forventninger til noe eller noen
 • holde en lav profil
  innta en forsiktig, avventende holdning;
  ikke markere seg
  • hun har holdt en lav profil i mediene
 • høy og lav
  folk fra forskjellige sosiale lag
  • hun er populær blant høy og lav
 • høyt og lavt
  overalt
  • lete høyt og lavt etter noe;
  • de er på farten høyt og lavt i byen og omlandet
 • lavt under taket
  lite vidsyn, liten toleranse
  • han synes det er lavt under taket i foreningen
 • ligge lavt i terrenget
  ikke markere seg
  • hun valgte å ligge lavt i terrenget for ikke å vekke anstøt
 • over en lav sko
  i store mengder, i fleng
  • e-postadresser ble utvekslet over en lav sko

Nynorskordboka 2 oppslagsord

låg 1

substantiv hokjønn

Opphav

norrønt lág; samanheng med liggje

Tyding og bruk

gammalt, nedfalle tre;
trestamme som ligg i myr eller vatn

låg 2

adjektiv

Opphav

norrønt lágr; samanheng med liggje

Tyding og bruk

 1. som ikkje er høg, som ikkje når langt opp
  Døme
  • ei låg dør;
  • ein låg stol;
  • eit lågt hus;
  • låge støvlar;
  • du er lågare enn meg
 2. som står eller er stilt langt nede
  Døme
  • låg sol;
  • låg himmel;
  • lågt tak;
  • på det lågaste punktet
  • brukt som adverb:
   • liggje lågt med hovudet;
   • fly lågt
 3. som ligg langt nede på toneskalaen, djup
  Døme
  • ein låg orgeltone
  1. brukt som adverb:
   • songen går lågt i bassen
 4. om lyd: dempa, svak
  Døme
  • ei låg kviskring
  • brukt som adverb:
   • snakke lågt
 5. som er liten i tal eller verdi
  Døme
  • eit lågt tal;
  • låge prisar;
  • låge kostnader;
  • ha låg løn;
  • inntektene er lågare enn forventa;
  • halde seg på eit lågt nivå;
  • låg temperatur;
  • lågt lufttrykk;
  • halde låg fart;
  • dei lågare klassestega i skulen
  • brukt som adverb:
   • vere lågt lønt;
   • lågast mogleg kostnader
 6. som står langt nede i rang;
  lite vørd
  Døme
  • offiserar av lågare grad;
  • lågare organismar;
  • låg levestandard
 7. simpel, ufin
  Døme
  • lågare drifter;
  • låg komikk

Faste uttrykk

 • ha låge tankar om noko/nokon
  tru vondt om og ha små forventingar til noko eller nokon
 • halde ein låg profil
  ha ei forsiktig, avventande haldning;
  ikkje markere seg
  • han har halde ein låg profil i media
 • høg og låg
  folk frå forskjellige sosiale lag
  • eit samfunn med kort avstand mellom høg og låg
 • høgt og lågt
  overalt
  • ho leita høgt og lågt etter boka
 • liggje lågt i terrenget
  ikkje markere seg
  • ho låg lågt i terrenget for ikkje å irritere han
 • lågt under taket
  lite vidsyn, liten toleranse
  • det var ikkje lågt under taket i avisredaksjonen
 • over ein låg sko
  i fleng, uhemma
  • dei bedrog kvarandre over ein låg sko

Fant du ordet du lette etter?