Om ordbøkene

Dette er nettsiden til standardordbøkene Bokmålsordboka og Nynorskordboka. 15. april 2024 ble det lansert en oppgradering av siden. Denne nye versjonen har bedre universell utforming enn den første versjonen av ordbøkene.no, og den inneholder nye funksjoner. Bokmålsordboka og Nynorskordboka er to selvstendige, enspråklige ordbøker, men i denne versjonen får brukeren også forslag til oversettelser mellom bokmål og nynorsk basert på Språkrådets Administrativ ordliste og maskinoversettelsesplattformen Apertium.

Bokmålsordboka og Nynorskordboka eies av Språkrådet og Universitetet i Bergen i fellesskap. Siden 2016 har det redaksjonelle arbeidet med standardordbøkene blitt utført ved Universitetet i Bergen, der flere avdelinger er involvert. Språksamlingane forvalter ordbøkene og kildegrunnlaget de bygger på, ordbokredaktørene er ansatt ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, og det datatekniske arbeidet foregår ved IT-avdelingen og Språksamlingane.

Arbeidet med å revidere innholdet i ordbøkene pågår for fullt, og redaksjonen legger jevnlig ut nye og reviderte ordartikler. Dette arbeidet kan du lese mer om på nettsiden til Revisjonsprosjektet. Språkrådets rolle er å kvalitetssikre innholdet i artilene, i tillegg til å avgjøre hvordan ord skal skrives og bøyes på bokmål og nynorsk. Bokmålsordboka og Nynorskordboka blir løpende oppdatert i tråd med rettskrivingsvedtak i Språkrådet, og det er dermed her du finner fasiten på hva som er gjeldende og fullstendig rettskriving i bokmål og nynorsk.