Enkelt søk |

4 treff. Ytterlegare søkjeforslag tilgjengelege

Nynorskordboka 4 oppslagsord

ein 1

pronomen

Opphav

same opphav som ein (2

Tyding og bruk

 1. Døme
  • det står ein ute;
  • kvar og ein;
  • kva for ein av dei?
 2. folk (reint allment), menneske
  Døme
  • ein skal ikkje tru alt ein høyrer;
  • ein ventar mykje folk til festen

ein 2, éin

determinativ kvantor

Opphav

norrønt einn, ein, eitt

Tyding og bruk

grunntalet 1;
det første talet i tallrekkje
Døme
 • ein og ein er to;
 • ein meter, ei mil, eitt hekto;
 • alt på ein gong;
 • på ei og same tid;
 • alt låg i ei røre;
 • ein i senn;
 • ein om gongen;
 • ein etter ein gjekk sin veg;
 • det er ei som kan skrive!
 • ta for seg ein for ein

Faste uttrykk

 • alt i eitt
  • stadig
   • ho måtte alt i eitt kike bort på han
  • samling av fleire opplysingar, funksjonar eller liknande
   • religion, nasjon og identitet – alt i eitt
 • bli nummer éin
  bli best;
  vinne
 • ein dagen
  her om dagen
 • ein eller annan
  noko eller nokon;
  ein viss;
  einkvan
  • på ein eller annan måte;
  • i sentrum av ein eller annan by;
  • der inne stod ein eller annan;
  • på eit eller anna vis
 • ein og annan
  nokre (få)
 • eitt og anna
  mangt, ymse
  • kome med eitt og anna hint
 • eitt og hitt
  mangt eit
 • eitt å gjere
  éin utveg eller éi løysing som må veljast
  • dei har eitt å gjere;
  • her er det berre eitt å gjere
 • gå i eitt
  • flyte saman
   • gå i eitt med omgjevnadene
  • halde fram utan stans
   • dagen går i eitt, utan pause
 • i eitt køyr
  utan opphald
 • i eitt og alt
  på alle måtar
  • dei var samde i eitt og alt
 • i eitt vekk
  stadig
  • han fortalde vitsar i eitt vekk
 • kvar ein
  alle
  • kvar ein busk;
  • kvart eit menneske
 • kvar og ein
  alle
  • kvar og ein må ta ansvar
 • med eitt
  brått
 • med éin gong
  straks
 • på ein, to, tre
  svært raskt;
  på ein augeblink
  • vere ferdig på ein, to, tre;
  • huset vart ikkje bygt på ein, to, tre
 • under eitt
  samla
  • sakene blir handsama under eitt

ein 3

determinativ kvantor

Opphav

same opphav som ein (2

Tyding og bruk

brukt til å nemne eit einskilt individ, eksemplar eller liknande
Døme
 • det kom ein mann, ei kone og eit barn;
 • eit stort hus;
 • han er ein ny Garborg;
 • eg ser etter ein lege

ein 4, ei 1

adverb

Opphav

same opphav som ein (2

Tyding og bruk

om lag, noko slikt som
Døme
 • ein fem–seks mil

Fann du ordet du leita etter?