Artikkelside

Nynorskordboka

liv

substantiv inkjekjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
eit livlivetlivliva

Opphav

norrønt líf; samanheng med leve (2

Tyding og bruk

 1. det å leve;
  levande tilstand, eksistens, tilvære
  Døme
  • halde liv i noko;
  • redde livet;
  • risikere liv og lemer;
  • ta livet av nokon;
  • ta sitt eige liv;
  • kjempe for livet;
  • ta livet med ro;
  • bøte med livet;
  • det står om livet;
  • det gjeld livet;
  • det er livet om å gjere;
  • livet går vidare;
  • er det liv på Mars?
 2. livleg rørsle eller verksemd;
  livskraft, energi, iver
  Døme
  • eit yrande liv;
  • det var liv og røre på torget;
  • det er så mykje liv i kattungane;
  • etter ein kvil kom det liv i dei att;
  • skildringa var full av liv
 3. Døme
  • eit langt liv;
  • bu på same plassen heile livet;
  • det er det beste eg har smakt i mitt liv!
 4. måte å leve på;
  livsform
  Døme
  • eit roleg liv;
  • leve sitt eige liv;
  • eit liv i fattigdom;
  • livet i gamle dagar;
  • livet på moen
 5. område for menneskeleg verksemd
  Døme
  • det praktiske livet
 6. moro, leven
  Døme
  • er det noko liv i byen?
 7. noko som lever;
  levande skapning
  Døme
  • det var ikkje eit liv å sjå
 8. tenkt tilvære etter døden
  Døme
  • ha von om eit æveleg liv;
  • i det neste livet
 9. kropp
  Døme
  • få ein skrekk i livet;
  • har du ingen kjensler i livet?
 10. (nedre del av) overkropp;
  Døme
  • vere lang i livet;
  • smal om livet;
  • ta nokon rundt livet;
  • buksa er vid i livet
 11. mage, buk
  Døme
  • få litt mat i livet
 12. Døme
  • barnet i mors liv
 13. (ermelaust) klesplagg som dekkjer overkroppen;
  livstykke på klesplagg
  Døme
  • bunaden har svart stakk og raudt liv

Faste uttrykk

 • aldri i livet
  absolutt ikkje
 • blåse liv i
  få i gang att
  • saka bles liv i gamle politiske motsetnader
 • det evige livet
  livet etter døden
  • tru på Gud og det evige livet
 • gå på livet laus
  gå hardt for seg
 • ha livets rett
  ha rett til å eksistere
 • ha ni liv
  opphavleg om kattar: vere seigliva
 • halde frå livet
  halde (nokon) på avstand
 • i levande live
  • i levande tilstand
   • eg trudde ikkje eg skulle få sjå han att i levande live
  • i røynda
   • dei har møtt filmstjerna i levande live
 • i live
  levande, verksam, i funksjon
  • halde seg i live;
  • ho vart funnen i live
 • ikkje eige skam i livet
  ikkje ha skamkjensle for noko
 • kjenne liv
  merke at fosteret rører på seg
 • kome nærmare inn på livet
  bli betre kjend med
 • leve livet
  nyte livet
  • i ferien skal eg berre slappe av og leve livet
 • liv i leiren
  liv og oppstyr i flokken
 • liv og lære
  det ein gjer, og det ein seier ein bør gjere;
  teori og praksis
  • hos henne er det langt mellom liv og lære
 • liv og røre
  livleg verksemd;
  høg aktivitetet
  • på laurdag blir det liv og røre i Storgata;
  • det er liv og røre på stranda
 • livs levande
  tydeleg i live;
  lys levande
 • med liv og sjel
  heilt og fullt
  • kjempe med liv og sjel for å realisere ein plan
 • med livet i hendene
  med fare for når som helst å miste livet
 • på liv og død
  som gjeld livet;
  som står om overleving
  • ein kamp på liv og død
 • på/for harde livet
  så fort eller mykje ein kan;
  alt ein orkar;
  av all makt
  • dei trente på harde livet før konkurransen;
  • vi jobbar for harde livet
 • setje livet inn
  risikere å døy
  • dei sette livet inn for fridomen
 • setje livet til
  døy, omkome
 • setje til livs
  ete og drikke;
  fortære
 • setje ut i livet
  setje i verk;
  realisere ein plan
 • skyte hjartet opp i livet
  ta mot til seg
 • stå om livet
  • vere fare for at nokon kan døy
   • det stod om livet dersom han ikkje fekk legehjelp
  • vere svært viktig for å kunne halde fram med ein aktivitet
   • det synest å stå om livet for fiskerinæringane
 • stå til liv
  gå (nokolunde) bra
 • til live
  til ein aktiv og levande tilstand
  • vekkja verkstaden til live att;
  • aksjonen vakna til live;
  • la draumen kome til live
 • vere liv laga
  vere levedyktig;
  ha ei framtid;
  vere liv lage
  • verksemda er liv laga
 • vere ute på livet
  feste, rangle
 • vilje til livs
  • ynskje eller prøve å ta livet av
   • han hadde mange fiendar som ville han til livs
  • få slutt på
   • det er sterke krefter som vil samvirket til livs