Artikkelside

Bokmålsordboka

-ark

substantiv hankjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
en -ark-arken-arker-arkene

Opphav

av gresk arkhos ‘leder’, av arkhein ‘herske’; jamfør -arki

Betydning og bruk

suffiks i ord for hersker;
i ord som monark og patriark