Artikkelside

Bokmålsordboka

-anse

substantiv hankjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
en -anse-ansen-anser-ansene

Uttale

-anˊse; -anˊgse

Opphav

av fransk -ance og latin -antia; jamfør -ans og -ens

Betydning og bruk

suffiks brukt i abstrakte substantiv, ofte sammenheng med ord på -ere;
i ord som balanse og toleranse