Artikkelside

Bokmålsordboka

geitdoning

substantiv hankjønn eller hunkjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
kjønnentallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
hankjønnen geitdoninggeitdoningengeitdoningergeitdoningene
hunkjønnei/en geitdoninggeitdoninga

Betydning og bruk

todelt tømmerslede med kort framslede og lengre bakslede;
jamfør geit (3)