Artikkelside

Bokmålsordboka

-man 1

substantiv hankjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
en -man-manen-maner-manene

Opphav

fra fransk; jamfør mani

Betydning og bruk

suffiks i personnevning som svarer til substantiv på -mani;