Enkelt søk |

2 treff. Ytterligere søkeforslag tilgjengelige

Bokmålsordboka 1 oppslagsord

partisipp

substantiv intetkjønn

Opphav

av latin participium, av particeps ‘som tar del’

Betydning og bruk

form av verb som blir brukt etter hjelpeverbene ‘ha’ eller ‘være’ eller som blir brukt som adjektiv
Eksempel
 • partisipper kan være etterledd i sammensetninger, for eksempel ‘sykmeldt’ og ‘frittgående’

Faste uttrykk

 • perfektum partisipp
  • form av verb som brukes sammen med hjelpeverbene ‘ha’ eller ‘være’ for å uttrykke at noe er avsluttet
   • i setningen ‘han har reist’ er ‘reist’ perfektum partisipp av ‘reise’
  • brukt som adjektiv, for eksempel ‘skadet’ i ‘en skadet person’
 • presens partisipp
  • infinitt (2, 2) verbalform med endelsen ‘-ende’ som viser at handlingen foregår samtidig med det finitte (2 verbet i setningen, for eksempel ‘han kom gående’
  • brukt som adjektiv, for eksempel ‘sovende’ i ‘en sovende person’

Nynorskordboka 1 oppslagsord

partisipp

substantiv inkjekjønn

Opphav

av latin participium, av particeps ‘som tek del i’

Tyding og bruk

form av verb som blir brukt etter hjelpeverba ‘ha’ eller ‘vere’ eller som blir brukt adjektiv
Døme
 • partisipp kan vere etterledd i samansetningar, til dømes ‘sjukmeld’ og ‘frittgåande’

Faste uttrykk

 • perfektum partisipp
  • verbform som blir brukt saman med hjelpeverba ‘ha’ eller ‘vere’ for å uttrykkje at noko er avslutta
   • i setninga ‘ho har reist’ er ‘reist’ perfektum partisipp av ‘reise’
  • brukt som adjektiv, til dømes ‘skadd’ i ‘ein skadd person’
 • presens partisipp
  • infinitt (2, 2) verbalform med ending ‘-ande’ som viser at handlinga går føre seg samstundes med det finitte (2 verbet i setninga, til dømes ‘han kom gåande’
  • brukt som adjektiv, til dømes ‘sovande’ i ‘ein sovande person’

Fant du ordet du lette etter?