Artikkelside

Nynorskordboka

ymis

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
ymisymistymseymse

Opphav

norrønt ýmiss, ímiss, fleirtal ýmsir, ýmissir

Tyding og bruk

 1. som ikkje er like eins støtt;
  skiftande, forskjellig
  Døme
  • han er så ymis med helsaopp og ned;
  • det er så ymist med det;
  • ymist innhald;
  • det vart gjort på ymist vis;
  • jentehugen er ymis;
  • dei kom frå ymse leier;
  • han for på ymse sider av vegensnart på den eine, snart på den andre sida;
  • det er no ei ymis sakei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sak
  • brukt som adverb
   • dei såg no likevel ymist på den saka;
   • det blir sagt så ymistsnart det eine, snart det andre
  • no og da, av og til
   • så ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
  • både på den eine og den andre måten
   • dette syner tydeleg at vi ymist har langt att
  • òg som substantiv:
   • ymistnoko av kvart, blanding;
   • det hender så ymist no om dagen
  • mange ting
   • i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før;
   • ymist, ymsebrukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
 2. Døme
  • eit ymist vêr;
  • han har berre ei ymis tru på den karen;
  • det er ymist om du får sjå meg meir
 3. i fleirtal: nokre, fleire, visse (1
  Døme
  • i ymse høve kan vel det vere rett