Artikkelside

Nynorskordboka

visuell

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
visuellvisueltvisuellevisuelle

Opphav

gjennom tysk, fransk, frå seinlatin av; latin visus ‘syn’

Tyding og bruk

knytt til synssansen;
bygd på synsinntrykk
Døme
  • visuelle sanseinntrykk;
  • ha visuell givnadhugse og gje att synsinntrykk særleg godt; jamfør auditiv