Artikkelside

Nynorskordboka

-vegga, -veggja

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
-vegga-vegga-vegga-vegga
-veggja-veggja-veggja-veggja

Tyding og bruk

med slik(e) vegg(er) som førsteleddet nemner; til dømes i tynnvegga