Artikkelside

Nynorskordboka

-nom 2

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
-nom-nomt-nome-nome

Opphav

frå gresk; jamfør -nom (1 og -nomi

Tyding og bruk

suffiks i adjektiv som uttrykkjer at noko har ein viss eigenskap eller ei viss stilling;
i ord som autonom