Artikkelside

Nynorskordboka

-morf

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
-morf-morft-morfe-morfe
Bøyningstabell for dette adjektivet (gradbøyning)
gradbøying
komparativsuperlativ
ubunden form
superlativ
bunden form
-morfare-morfast-morfaste

Opphav

av gresk morphe ‘form’

Tyding og bruk

suffiks i adjektiv for det å vere forma slik førsteleddet seier;